10 day – Winter Detox Retreat

Datum

8 februari, 2024

Tid

16:00

Plats

International Wellness Farm

Replenish your physical, emotional, mental, and spiritual reserves

(Svensk text längre ner)

A unique Detox and Fasting Retreat on the Swedish West Coast Archipelago to align your internal compass. Ten vibrant inspiring and uplifting days of Fasting and Detox surrounded by tranquil nature.

This unique retreat is designed to replenish your physical, emotional, mental, and spiritual reserves through Juice Fasting, Parasite Cleanses, Morning Yoga, Insightful lectures, along with occasional visits to local surrounding attractions.

This experience will very likely awaken within you a far greater connection to your real essence and Consciousness and for some even the possible activation of that dormant spark of pure Divine potential within.

What’s Included In This Package

 • 9 Nights accommodation
 • 7-10 Days of Supervised Juice Fasting.
 • Group educational lectures, mini workshops and discussions.
 • Individual monitoring: During and Post cleanse support;
 • A Unique & Powerful Herbal Approach to cleaning up the various organs of elimination;
 • Focus and discussions on deep Lymphatic Cleansing using natural mechanisms.
 • Basic and Advanced Parasite Cleanse Techniques.
 • 30 Day Pre Cleanse Guidance prior to arrival.
 • Detox workshop prior to starting the pre-cleanse phase.
 • Personalised Guidance and assistance throughout the Fast.
 • Daily yoga classes
 • Thai, Swedish, and Ayurvedic Massage.
 • Before and after Photo.
 • Free High Speed Wifi connection.
 • Group excursions/activities.
 • Nature hikes with a trusted guide.
 • Free Bicyles.
 • Possible Activation of that Dormant spark of pure Divine Potential Within.
 • Daily delicious and nutritious meals after the Fast if applicable.
 • Herbal detox tea’s served throughout the day.
 • Raw Food Demonstration.
 • How to Make a Herbal formula demonstration.
 • Pre and post retreat support from our team.
 • Course Manual.
 • Free Luggage storage.
 • Free high speed Wifi

What’s Not Included In This Package

 • Airport transfer (An inexpensive public bus can drop you nearby from Gothenburg.)
 • Travel insurance
 • Flights costs
 • Visa fee
 • Additional activities and treatments (eg Massage) not included in the itinerary

Your Host

Malcolm Slyper
Malcolm is a Certified Level II Detoxification Specialist and an IAKP Advanced Kambo practitioner. Malcolm brings together a deep understanding of Detoxification.

Malcolm has been hosting Fasting & Detox retreats in Thailand since 2011. He advocates natural hygiene and better food choices to promote heightened states of consciousness and superior living. He promotes the concept of self-applied prevention, a vital skill in these challenging times. He and his wife Christina, have recently opened The International Wellness Farm, a signature and unique Detox Retreat Centre.

Words of past visitors

My experience at Wellness farm was magical. The countryside surrounding the property is gorgeous, full of mysticism and there are plenty of ways to explore it available. My stay originally involved a 10 day orange juice fast, i was very spoilt to all the knowledge and treatments that were on offer.

I left Wellness with extensive knowledge on health, and protocols that i can use for my own health issues at home. But, most of all, i take home with me a new glowing physical health and an emotional awakening to the next level of my spiritual journey. I am deeply grateful, the changes are for life and these things are normally priceless. Thank you! – Susie

Practical

Accomodation
Beautiful private rooms with stunning views are offered. If you wish to share your room with a friend/partner please let us know when booking.

Place
The International Wellness Farm, nestled in Sweden’s West Coast Archipelago, offers personal and group Intensive Kambo Retreats, coupled with a heart-opening music experience. Surrounded by forest and granite hills on a 60-acre property dating back to 1670, it’s just 3km from the Atlantic, providing fresh ocean air. Located near Fiskebackskil and Lyskil fishing villages, this tranquil retreat is a 75-minute car ride from Gothenburg Airport (90 minutes by public bus).

Food
The raw food diet is a plant-based, vegan lifestyle followed by 80 million species. It consists of naturally grown, sustainable, organic, ripe, and raw fruits, vegetables, nuts, seeds, sprouts, and occasionally sprouted grains. Nothing is cooked traditionally in its preparation. This may sound limiting to some, but it offers significant and transformative possibilities, providing satisfying taste and high nutrition for a profound improvement in health.

Contact
If you have any specific questions or concerns, please contact us at:
info@retreatsverige.se

Language
This retreat will be held in English.

If you encounter obstacles
In case of illness or any other sudden event, an alternative spot at another retreat is offered. Please notify us as soon as possible!

Invest in your health and give yourself an experience that will serve you well throughout life.
Partial payment via Klarna is possible for those who wish!

 

*Svenska

Återställ dina fysiska, emotionella, mentala och spirituella depåer

En unik Detox- och Fasting-retreat i den svenska västkustens skärgård för att justera din inre kompass. Tio levande, inspirerande och upplyftande dagar med fasta och detox omgivna av lugnande natur.

Denna unika reträtt är utformad för att återställa dina fysiska, emotionella, mentala och spirituella reserver genom juicefasta, parasitrensningar, morgonyoga, insiktsfulla föreläsningar samt tillfälliga besök vid lokala sevärdheter.

Denna upplevelse kommer sannolikt väcka en djupare anslutning till din verkliga essens och medvetenhet, och för vissa till och med möjligheten att aktivera den vilande gnistan av rent gudomligt potential inom dig.

Detta ingår i paketet

 • 9 nätters boende
 • 7-10 dagar med övervakad juicefasta
 • Gruppundervisning, miniverkstäder och diskussioner
 • Individuell övervakning: stöd under och efter rensningen
 • En unik och kraftfull örtmetod för att rena olika utsöndringsorgan
 • Fokus och diskussioner om djup lymfrening med naturliga mekanismer
 • Grundläggande och avancerade tekniker för parasitrensning
 • 30 dagars vägledning före ankomst
 • Detox-workshop innan starten av förrengöringsfasen
 • Personlig vägledning och hjälp under hela fasteperioden
 • Dagliga yogaklasser
 • Thai-, svensk- och ayurvedisk massage
 • Före- och efterbilder
 • Gratis höghastighets-WiFi-anslutning
 • Grupputflykter/aktiviteter
 • Naturvandringar med en pålitlig guide
 • Gratis cyklar
 • Möjlighet till aktivering av den vilande gnistan av rent gudomligt potential
 • Dagliga goda och näringsrika måltider efter fasta om det är tillämpligt
 • Örtte serveras under hela dagen
 • Demonstration av rå matlagning
 • Demonstration av hur man skapar en örtformel
 • Stöd före och efter reträtten från vårt team
 • Kursmanual
 • Gratis bagageförvaring
 • Gratis höghastighets-WiFi

Detta ingår inte i paketet

 • Flygplatsöverföring (En prisvärd allmän buss kan släppa av dig nära från Göteborg.)
 • Reseförsäkring
 • Flygkostnader
 • Visumavgift
 • Ytterligare aktiviteter och behandlingar (t.ex. massage) som inte ingår i schemat

Din värd

Malcolm Slyper
Malcolm är en certifierad nivå II-detoxspecialist och en IAKP-avancerad Kambo-praktiker. Malcolm förenar en djup förståelse för detoxifiering.

Malcolm har varit värd för fasta och detox-retreater i Thailand sedan 2011. Han förespråkar naturlig hygien och bättre matval för att främja högre medvetandetillstånd och överlägset leverne. Han främjar konceptet med självapplicerad prevention, en vital färdighet i dessa utmanande tider. Han och hans fru Christina har nyligen öppnat The International Wellness Farm, ett signatur- och unikt detox-retreatcenter.

Ord från tidigare besökare

Min upplevelse på Wellness Farm var magisk. Landskapet runt fastigheten är underbart, fullt av mystik, och det finns gott om sätt att utforska det. Mitt vistelseplan innefattade ursprungligen en 10-dagars juicefasta, och jag blev väldigt bortskämd med den kunskap och de behandlingar som erbjöds.

Jag lämnade Wellness med omfattande kunskap om hälsa och protokoll som jag kan använda för mina egna hälsoproblem hemma. Men framför allt tar jag med mig en ny strålande fysisk hälsa och en emotionell väckelse till nästa nivå av min andliga resa. Jag är djupt tacksam, förändringarna är livslånga och dessa saker är normalt sett ovärderliga. Tack! – Susie

Praktisk information

Boende
Vackra privata rum med fantastisk utsikt erbjuds. Om du vill dela rum med en vän/partner, meddela oss vid bokningen.

Plats
The International Wellness Farm, inbäddad i Sveriges västkustskärgård, erbjuder personliga och gruppinriktade Detox och Kambo-retreater. Omgiven av skog och granithöjder på en 60 hektar stor egendom från 1670, är det bara 3 km från Atlanten och erbjuder frisk havsluft. Beläget nära fiskebyarna Fiskebackskil och Lyskil, är detta fridfulla retreatcenter en 75 minuters bilresa från Göteborgs flygplats (90 minuter med allmän buss).

Mat
Raw-food är en växtbaserad, vegansk livsstil som följs av 80 miljoner arter. Den består av naturligt odlade, hållbara, ekologiska, mogna och råa frukter, grönsaker, nötter, frön, groddar och ibland groddade spannmål. Ingenting kokas traditionellt i dess förberedelse. Det kan låta begränsat för vissa, men det erbjuder betydande och transformerande möjligheter, vilket ger tillfredsställande smak och hög näringshalt för en djupgående förbättring av hälsan.

Kontakt
Om du har några specifika frågor eller bekymmer, kontakta oss på: info@retreatsverige.se

Språk
Detta retreat kommer att hållas på engelska.

Vid förhinder
Vid sjukdom eller någon annan plötslig händelse erbjuds en alternativ plats.

Retreat utgången

Event FAQs

How do I get there?

Coming by car? Put in International Wellness Farm to your gps. It is about 1 h 20 min.


Adress is: LILLA BRÄCKE 125, 451 96 Uddevalla


You can also come by bus via Uddevalla.

I won't be able to be there the whole retreat, can I come anyways?

Of course, though it is reccommended to attent for the whole retreat.

If I don't feel comfortable in taking part in something; do I still have to join?

We might find ourselves in one or two challenging situations that make us grow and learn! Although, you are as free as the birds fly!

I'm pregnant; can I still join?

Yes, just please let us know!

I have a disease of some sort, can I take part?

Please reach out to info@retreatsverige.se.


 

 
I have a food allergy - will that work?

Please let us know when booking!

 • International Wellness Farm
 • LILLA BRÄCKE 125
 • Uddevalla
 • 451 96
 • Sweden

Retreatdetaljer

 • 8 februari, 2024 16:00   -   17 februari, 2024 13:00
Dela retreat
Lägg till i kalender